കേരളത്തിൽ 1000 മലബാർ മീറ്റ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ തുറക്കാൻ ബ്രഹ്മഗിരി വികസന സൊസൈറ്റി (BDS)

കേരളത്തിൽ 1000 മലബാർ മീറ്റ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ തുറക്കാൻ ബ്രഹ്മഗിരി വികസന സൊസൈറ്റി (BDS). വയനാട് കേന്ദ്രമാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ മാട്, കോഴി, ആട് എന്നിവയുടെ മാംസ ഉല്പാദനത്തിലും വിതരണത്തിലും കർഷകർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ബ്രഹ്മഗിരി വികസന സൊസൈറ്റി (BDS). സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനാണ് സൊസൈറ്റി ഈ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ 96 മത് ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊച്ചിയിൽ തുറന്നത്. നിലവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊച്ചിവരെ എത്തിയതായും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ബിഡിഎസ് ചെയർമാനും മുൻ സിപിഎം എംഎൽഎയുമായ പി കൃഷ്ണപ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

മാട്, കോഴി, ആട് എന്നിവയുടെ മാംസം മലബാർ മീറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് സൊസൈറ്റി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്പം മറ്റു കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട്. നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം വരുമാനം മൂന്നു മടങ്ങാക്കി 54 കോടിയെന്ന ലക്ഷ്യം എത്തിപ്പിടിക്കാനാണ് സൊസൈറ്റി അധികൃരുടെ നീക്കം. 2017-18 ൽ മൊത്തം വരുമാനം 16 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

ഇത് മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 80 ശതമാനം വർധനയാണ്. 13,000 ത്തോളം കർഷകരാണ് സൊസൈറ്റിയുമായി സഹകരിക്കുന്നത്. പശു, കാളക്കിടാങ്ങളേയും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളേയും കർഷകർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്ന സൊസൈറ്റി അവ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കൃഷ്ണപ്രസാദ് പറയുന്നു.

വയനാട്ടിൽ വൻതോതിലുള്ള മാംസ ഉത്പാദനത്തിനായി വൻകിട കശാപ്പുശാലയും സൊസൈറ്റിക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ മാംസം ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ സൊസൈറ്റിയ്ക്ക് 10 കോടി അനുവദിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലെ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ സമാനമായ വൻകിട കശാപ്പുശാലകൾ തുടങ്ങാനും സൊസൈറ്റിയ്ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്.

Also Read: ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഞാറ്റുവേല ചന്തകള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി

Image: pixabay.com