വളക്കൂറും നീര്‍വാര്‍ച്ചയുമുള്ള പശിമരാശി മണ്ണില്‍ സമൃദ്ധമായി വിളയുന്ന കൂര്‍ക്ക

ചീവിക്കിഴങ്ങ്, ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ എന്നീ പേരുകളിലറിയപ്പെടുന്ന കിഴങ്ങുവർഗ്ഗത്തിൽപെട്ട ഭക്ഷ്യ വിളയാണ് കൂർക്ക. കൂർക്ക മെഴുക്കുപുരട്ടിയും, അച്ചാറുമൊക്കെ എന്നും എല്ലാവർക്കും പ്രിയ വിഭവങ്ങളാണ്. പ്രോട്ടീന്റെ കലവറയായ ഈ വിഭവം

Read more

കേരളത്തില്‍ അന്യം നിന്നുപോകുന്ന കിഴങ്ങുവര്‍ഗ്ഗങ്ങൾ; അവയുടെ സവിശേഷതകളും

ധാന്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കു മുമ്പ് പ്രാചീനമനുഷ്യരുടെ മുഖ്യഭക്ഷണം കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളും കായ്ക്കനികളും ആയിരുന്നു. ഇന്നും ലോകത്ത് പലയിടത്തായി സമൃദ്ധമായി കിഴങ്ങുവര്‍ഗങ്ങളുടെ കൃഷി ചെയ്യുകയും അവ പ്രധാനഭക്ഷ്യവിഭവമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്‍ക്ക്

Read more