തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കായി പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് തൊഴില്‍ മന്ത്രി ടിപി രാമകൃഷ്ണന്‍

തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കായി പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് തൊഴില്‍ മന്ത്രി ടിപി രാമകൃഷ്ണന്‍. എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാര്‍ഷിക ഭാഗമായി കുളത്തൂപ്പുഴ റീഹാബിലിറ്റേഷന്‍ പ്ലാന്റേഷനില്‍(ആര്‍പിഎല്‍) ‘തൊഴിലാളികള്‍ക്കൊപ്പം ഒരു ദിനം’ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ കൂലിയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ഭവനപദ്ധതി നടപ്പാക്കാനും നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

തോട്ടം മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ കമീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉന്നതതല സമിതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണനയിലാണ്. ആര്‍പിഎല്ലിലെ 230 താല്‍ക്കാലിക തൊഴിലാളികളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന നടപടി ആരംഭിച്ചു. തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കും.

കശുവണ്ടി വ്യവസായ സംരക്ഷണത്തിനായി ആര്‍പിഎല്ലില്‍ നൂറ് ഏക്കറില്‍ കശുമാവ് കൃഷി ആരംഭിച്ചു. അന്‍പത് ഏക്കറില്‍ കൂടി കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. റബര്‍ വിലയിടിവിലും കേന്ദ്ര നയങ്ങളിലും നഷ്ടത്തിലായ ആര്‍പിഎല്ലിനെ ലാഭത്തിലേക്ക് നയിക്കാന്‍ തൊഴിലാളികളും മാനേജ്‌മെന്റും കൂട്ടായി പ്രയത്‌നിക്കണമെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച മന്ത്രി ആര്‍പിഎല്ലിന്റെ ലാഭം തൊഴിലാളി ക്ഷേമത്തിനും കമ്പനിയുടെ പുരോഗതിക്കുമായി വിനിയോഗിക്കുമെന്നും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകി.

Also Read: കേരള കര്‍ഷക ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം; ആനുകൂല്യങ്ങൾ പാട്ടകൃഷിക്കാർക്കും

Image: Facebook