തുള്ളിക്കൊരു കുടം പേമാരി, തുള്ളി കുടിക്കാനില്ലത്രെ! പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളം കിണറുകളിലും കുഴൽക്കിണറുകളിലും നിറക്കുന്നതെങ്ങനെ? ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ

പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളം കിണറുകളിലും കുഴൽക്കിണറുകളിലും നിറക്കുന്നതെങ്ങനെ? ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. വേനല്‍ക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും കിണറ്റിലേക്കുള്ള ഉറവകള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും മഴവെള്ള സംഭരണം സഹായിക്കുന്നു. മഴവെള്ളം പാത്തികളിൽ ശേഖരിച്ച് കിണറിനു മുകള്‍വശത്തായി എടുത്ത കുഴികളിലേക്കോ അല്ലെങ്കില്‍ ഫില്‍റ്റര്‍ വഴി നേരിട്ട് കിണറുകളിലേക്കോ എത്തിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറുകളും കുഴല്‍കിണറുകളും ഇപ്രകാരം മഴവെള്ളം ഭുഗർഭത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സമൃദ്ധമായി മഴ ലഭിക്കുന്ന കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മഴവെളളം ഒഴുകിപ്പോകാതെ കൃഷിഭൂമിയിലെ മണ്ണില്‍ ഊർന്നിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

മണ്ണിൽ ഊർന്നിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളം ഈര്‍പ്പം നിലനിര്‍ത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ചരിവുളള പ്രദേശങ്ങളില്‍ കോണ്ടൂര്‍ ബണ്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ വീണ്ടും വരമ്പും ചാലും കോരി കൃഷി ചെയ്യുന്നതും മഴവെള്ളം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. തെങ്ങിനു ചുറ്റും രണ്ടു മീറ്റര്‍ വീതിയും അര മീറ്റര്‍ താഴ്ചയുമുളള തടങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതും മഴക്കൊയ്ത്തിന് നല്ലൊരു വിദ്യയാണ്.

മഴവെളളം ശേഖരിക്കാന്‍ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളില്‍ പലയിടത്തായി മഴക്കുഴികള്‍ കുഴിക്കുന്ന രീതി പൊതുവെ കർഷകർ അനുവർത്തിച്ച് പോരുന്ന ഒന്നാണ്. ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ളതും കുറഞ്ഞ മുതല്‍മുടക്കില്‍ ചെറിയ സ്ഥലലഭ്യതയില്‍ നടപ്പിലാക്കാവുന്നതും ഭൂഗര്‍ഭജലത്തിന്റെ അളവ് ഉയര്‍ത്തുന്നതിനും കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയാണ് മഴക്കുഴികള്‍.

കേരളത്തിൽ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം അറബിക്കടലില്‍ ചെന്നു ചേരാനെടുക്കുന്ന അല്പ സമയംകൊണ്ട് അത് സമൃദ്ധമായ പുറമണ്ണും ധാതുലവണങ്ങളും കടലിലെത്തിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ഭൂഗര്‍ഭജലം ഉയരുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല കടലിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും ചെയ്യും.

തോടുകള്‍, കുളങ്ങള്‍, മറ്റു തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ എന്നിവ പലതും നാശത്തിന്റെ വക്കെത്തി നിൽക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഇവയെ മഴവെള്ളം നിറച്ച് സംരക്ഷിച്ചു നിലനിര്‍ത്തേണ്ടത് നാടിന്റെ ആവശ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തില്‍ പെയ്തൊഴിയുന്ന കനത്ത മഴ ക്ഷണനേരത്താല്‍ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന കേരളത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ കിടപ്പും മഴക്കൊയ്ത്ത് അനിവാര്യമാക്കുന്നു.

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി; പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ് യോജനയില്‍ ജൈവകൃഷിക്ക് മുൻതൂക്കം

Image: pixabay.com