റബറിനു കിലോയ്ക്ക് 250 രൂപ താങ്ങുവില ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ റബർ ബോർഡ്; പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പഞ്ചാബ് മോഡൽ

റബറിനു കിലോയ്ക്ക് 250 രൂപ താങ്ങുവില ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ റബർ ബോർഡ്; പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പഞ്ചാബ് മോഡൽ. റബർ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനിടെ റബറിന് കിലോയ്ക്ക് 250 രൂപ താങ്ങുവില ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നു റബർ ബോർഡ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന അനൗദ്യോഗിക യോഗമാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഒപ്പം കർഷകരുടെ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പഞ്ചാബ് മോഡൽ റബർ ഉൽപന്ന നിർമാണം ആരംഭിക്കാനും ബോർഡ് ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചെറുകിട റബർ കർഷകരുടെ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് റബർ ബുഷ്, വാഷർ, ചവിട്ടി എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചാബിന്റെ രീതിയാണിത്. റബർ ഷീറ്റും ലാറ്റക്സും വിപണിയിൽ കെട്ടിക്കിടമ്പോൾ കർഷകർ ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യ വർധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ പഞ്ചാബിലെ കർഷകർക്ക് മൂന്നരട്ടി വരുമാനം നേടിക്കൊടുത്തിരുന്നു.

മൂല്യവർധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനു കേന്ദ്ര സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വിശദമായ പദ്ധതി കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിനു സമർപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചു. നിലവിൽ റബർ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന റബർ ഷീറ്റ് നിർമാണം, ടാപ്പിങ് തുടങ്ങിയവക്കു പകരം മൂല്യവർധിത ഉൽപന്ന നിർമാണത്തിനായി പരിശീലനം നൽകാനും റബർ ബോർഡിന് പദ്ധതിയുണ്ട്.

Also Read: സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിയില്‍ ഇന്ത്യക്ക് സർവകാല റെക്കോഡ്; കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 8% വളര്‍ച്ച

Image: YouTube