വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താം വിഷരഹിതമായ മല്ലിയില

വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താം വിഷരഹിതമായ മല്ലിയില. വളരെ എളുപ്പം അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിൽ നട്ടുവളർത്താവുന്ന ഒന്നാണ് മല്ലിച്ചെടി. വിത്തു നേരിട്ട് പാകിയാണ് മല്ലി വളർത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും

Read more

ഭക്ഷണത്തിന് സുഗന്ധവും നാവിന് രുചിയും പകരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്താം

ഭക്ഷണത്തിന് സുഗന്ധവും നാവിന് രുചിയും പകരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്താം. നീളന്‍ കൊത്തമല്ലി, മെക്സിക്കന്‍ മല്ലി, ശീമ മല്ലി എന്നിങ്ങനെ പലപേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആഫ്രിക്കന്‍ മല്ലി

Read more

മഴയത്തും വെയിലത്തും കാറ്റത്തും പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാം; മഴമറ കൃഷിരീതിയിലൂടെ

മഴയത്തും വെയിലത്തും കാറ്റത്തും പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാം; മഴമറ കൃഷിരീതിയിലൂടെ. ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കൃഷി രീതിയാണ് മഴമറ കൃഷി. കർഷകർക്ക് വര്‍ഷം

Read more

വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന കോളിഫ്ലവറിനെ മറന്നേക്കൂ; ഇനി കോളിഫ്ലവർ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ വിളയിക്കാം

വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന കോളിഫ്ലവറിനെ മറന്നേക്കൂ; ഇനി കോളിഫ്ലവർ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ വിളയിക്കാം. തണുപ്പു കാലാവസ്ഥയിലാണ് കോളിഫ്ലവർ നന്നായി വളരുന്നത്. അതിനാൽ തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം നടാൻ. വിത്തുകളും

Read more

അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാം സോയാബീൻ കൃഷി

അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാം സോയാബീൻ കൃഷി. മണൽ കലർന്നതും അമ്ലഗുണമുള്ളതുമായ മണ്ണിലാണ് സോയബീൻ നന്നായി വളരുന്നത്. നീർവാർച്ചയുള്ള മണൽ മണ്ണോ ചെളികലർന്ന പശിമരാശി മണ്ണോ എക്കൽ മണ്ണോ ആണ്

Read more

നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടേ സ്വന്തമായി ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടം? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി

സ്വന്തമായി ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടമെന്ന സ്വപ്നം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. എന്നാൽ നിത്യജീവിതത്തിലെ നൂറുനൂറു തിരക്കുകളും സ്ഥലപരിമിതിയും സ്വപ്നത്തിന് വിലങ്ങുതടിയാകുകയാണ് പതിവ്. ഓരോ ദിവസവും കുതിച്ചുയരുന്ന പഴം, പച്ചക്കറി

Read more