അലങ്കാര രംഗത്തെ രാജ്ഞിയായ പൊയിൻസെറ്റിയയുടെ മികച്ച വരുമാന സാധ്യതകൾ

അലങ്കാര രംഗത്തെ രാജ്ഞിയായ അലങ്കാരച്ചെടി പൊയിൻസെറ്റിയയുടെ വരുമാന സാധ്യതകൾ പലതാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്മസ്, ഈസ്റ്റര്‍ സീസണില്‍ അലങ്കാരത്തിനായി ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെടിയാണ് പൊയിന്‍സെറ്റിയ. മെക്സിക്കോ ജന്മദേശമായ

Read more

അലങ്കാരച്ചെടികളിലെ സൗന്ദര്യറാണി ആഫ്രിക്കൻ വയലറ്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം

അലങ്കാരച്ചെടികളിലെ സൗന്ദര്യറാണി ആഫ്രിക്കൻ വയലറ്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം. മനോഹരമായ കുഞ്ഞുപൂക്കളും ഇലകളുംകൊണ്ട് ആരുടേയും മനംകവരുന്ന അലങ്കാരച്ചെടിയാണ്ആഫ്രിക്കൻ വയലറ്റ്സ്. ആഫ്രിക്കയിലെ ടാൻസാനിയയിൽ നിന്നുള്ള ഈ കൊച്ചു സുന്ദരി ഇന്ന് വീട്ടകങ്ങൾ

Read more