കൊടുംചൂടിൽ അരുമകൾ വാടാതെ കാക്കാം; ക്ഷീര കർഷകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേനൽക്കാര്യങ്ങൾ

ചൂട് പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ തേടി കുതിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരെപ്പോലെതന്നെ എരിപൊരി കൊള്ളുകയാണ് കന്നുകാലികളും. ചൂടും ആർദ്രതയും കൂടുന്നതിനൊപ്പം വരൾച്ചയും കൂടിയാകുന്നതോടെ താങ്ങാനാകാതെ പൊറുതിമുട്ടുകയയാണ് ഒട്ടേറെ ക്ഷീരകർഷർകരുടെ ജീവിത മാർഗമായ

Read more

മൃഗസംരക്ഷണമേഖലയില്‍ നടപ്പിലാക്കേണ്ട ശാസ്ത്രീയ തീറ്റക്രമം

കൃഷി എന്ന വിപുലമായ നിര്‍വചനത്തില്‍ തന്നെയാണ് മൃഗസംരക്ഷണവും ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. വളരെ പണ്ടുമുതലേ കൃഷിയും കാലിവളര്‍ത്തലും നമ്മുടെ കാര്‍ഷിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ രണ്ട് അവിഭാജ്യഘടകങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഇവ

Read more