സുസ്ഥിര കൃഷിരീതിയുടെ ഭാവിയും വിശപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും

ഗ്രീക്ക് പുരാണമനുസരിച്ച് പണ്ടുപണ്ട് തെസാലി എന്ന നാട്ടുരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഉഗ്രനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു എറിസിച്ച്ത്തോൺ. രാജ്യഭരണം പൊടിപൊടിക്കുന്നതിനിടെ പൊടുന്നനെ എറിസിച്ച്ത്തോണിനു തോന്നി കൃഷിയുടെ ദേവതയായ ഡെമിറ്ററിന്റെ തോട്ടത്തിലെ

Read more

ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷികരംഗത്തിന്റെ പുരോഗതിയില്‍ ആശങ്ക: സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ജോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിറ്റ്സ്

ത്വരിതമായ വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നിലനിര്‍ത്തി മുന്നേറുന്നതിലും ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷികരംഗം പരാജപ്പെടുന്നു. ഇത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് പ്രശസ്ത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും നൊബേല്‍ ജേതാവുമായ ജോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിറ്റ്സ്

Read more