ഉപദ്രവകാരികളായ കീടങ്ങളെ തുരത്താൻ സൗരോർജ്ജ കെണി

ഉപദ്രവകാരികളായ കീടങ്ങളെ തുരത്താൻ സൗരോർജ്ജ കെണി. രാജാക്കാട് കൃഷിഭവനാണ് സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തീർത്തും ജൈവരീതിയിൽ കീടങ്ങളെ തുരത്തുന്ന കെണി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന

Read more

കീടങ്ങളെക്കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയോ? ഇതാ ഫലപ്രദമായ ചില കെണികൾ

കീടങ്ങളെക്കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയ കർഷകർ അവയെ തുരത്താൻ നിരവധി കെണികള്‍ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഗ്രോബാഗിലും ടെറസ് കൃഷിയിലും പരീക്ഷിക്കാവുന്ന കെണികളാണ് പഴക്കെണി, തേങ്ങാവെള്ളക്കെണി, ഉറുമ്പു കെണി,

Read more