ചീരക്കൃഷി തുടങ്ങാൻ മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതില്ല; ആരോഗ്യവും പണവും കൂടെപ്പോരും

പോഷകങ്ങൾ കൊണ്ടും വിപണിയിലെ ആവശ്യം കൊണ്ടും ഇലക്കറികളിലെ പ്രധാന താരമാണ് ചീര. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞകാലം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാം എന്നതും പരിചരണം കുറച്ചു മതിയെന്നതും ചീരയെ കർഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നു.

Read more

കൂണ്‍കൃഷി ചെയ്യാം: കൃഷി രീതിയും വരുമാന സാധ്യതകളും

ഏറെ മുടക്കുമുതലില്ലാതെ തന്നെ നല്ല സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിളയാണ് കൂണ്‍. രുചിയുടെ കാര്യത്തില്‍ മുന്‍പന്തിയിലുള്ള കൂണിന്റെ പോഷകഗുണങ്ങളും ഔഷധഗുണങ്ങളും അവയെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ വിളയ്ക്ക്

Read more