പശുക്കളിലെ അകിടുവീക്കം; ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

പശുക്കളിലെ അകിടുവീക്കം ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അകിടുവീക്കം ബാധിച്ച പശുവിനെ കുത്തിവച്ചാല്‍ പാല്‍ കുറയുമെന്ന ധാരണ തെറ്റാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. മുലക്കാമ്പിലും അകിടിലും

Read more

ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച ചാണകം ഇനി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പാക്കറ്റുകളിലെത്തും; പുത്തൻ പദ്ധതിയുമായി നേമത്തെ ക്ഷീരകർഷകർ

ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച ചാണകം ഇനി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പാക്കറ്റുകളിലെത്തും; പുത്തൻ പദ്ധതിയുമായി നേമത്തെ ക്ഷീരകർഷകർ. പാൽ ഉത്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയ നേമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ 1700 ഓളം

Read more