വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചക്ക കൃഷിയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണോ? ഈ ഇനങ്ങൾ തരും കൈനിറയെ വിളവും ആദായവും

വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചക്ക കൃഷിയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണോ? കൈനിറയെ വിളവും ആദായവും തരുന്ന മികച്ച ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുക. ചക്ക സംസ്ഥാന ഫലമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ചക്ക വിപണിയ്ക്ക് ഉണർവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം കർഷകരും

Read more

മലയാളികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ചക്കവിഭവങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമേറുന്നു

മലയാളികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ചക്കവിഭവങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമേറുന്നു, അന്നജം, ഭക്ഷ്യനാരുകൾ, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയുടെ കലവറയായ ചക്കയുടെ അന്നജമടങ്ങിയ മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഊർജമൂല്യം വളരെ കുറവാണ്. അതിനാൽ ചക്ക

Read more

ചക്ക പ്രേമികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ചക്ക റെസ്റ്റോറന്റ് മഞ്ചേരിയില്‍ തുറന്നു

ചക്ക പ്രേമികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ചക്ക റെസ്റ്റോറന്റ് മഞ്ചേരിയില്‍ തുറന്നു. മഞ്ചേരി മുട്ടിപ്പലത്ത് പന്തല്ലൂര്‍ സ്വദശി സിജിയും ഭർത്താവ് ഷാജിയുമാണ് ചക്ക റെസ്റ്റോറന്റ് തുറന്നത്.

Read more

ചക്ക പഴയ ചക്കയല്ലായിരിക്കാം; പക്ഷേ വേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയ പ്ലാവ് കൃഷി

ചക്ക പഴയ ചക്കയല്ലായിരിക്കാം; പക്ഷേ വേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയ പ്ലാവ് കൃഷി. ചക്കയെ സംസ്ഥാന ഫലമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ വിപണന സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇനി ശാസ്ത്രീയ പ്ലാവ് കൃഷിയിലേക്ക്

Read more

ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ ചക്കയുടെ സീസൺ തകൃതി; ചക്കയ്ക്കും നല്ലകാലം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കർഷകർ

ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ ചക്കയുടെ സീസൺ തകൃതി; ചക്കയ്ക്കും നല്ലകാലം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കർഷകർ. സംസ്ഥാനത്തെ ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടുന്ന ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ ഇത്തവണ ചക്കയ്ക്ക് നല്ല വിളവാണ്. എന്നാൽ

Read more

പൊതുമേഖലയിലെ ആദ്യ ചക്ക സംസ്ക്കരണ ഫാക്ടറി പൂപ്പത്തിയിൽ; ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വ്യാവസായിക ഉത്പാദനവും വിപണനവും തുടങ്ങി

പൊതുമേഖലയിലെ ആദ്യ ചക്ക സംസ്ക്കരണ ഫാക്ടറി പൂപ്പത്തിയിൽ; ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വ്യാവസായിക ഉത്പാദനവും വിപണനവും തുടങ്ങി. കേരള അഗ്രോ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് കോര്‍പ്പറേഷന്റെ (കെയ്കോ) കീഴില്‍ പൂപ്പത്തിയിലെ ചക്ക

Read more

ചക്കയ്ക്ക് സംസ്ഥാന ഫലമെന്ന പദവിയായി; പക്ഷേ വിപണിയെവിടെ?

ചക്കയ്ക്ക് സംസ്ഥാന ഫലമെന്ന പദവിയായി; പക്ഷേ വിപണിയെവിടെ? വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്ലാവു വളര്‍ത്തല്‍ കേരളത്തിൽ നിലവിലില്ല. ചക്ക കായ്ക്കുന്ന വിപണിയിൽ ഇവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ കായ്ക്കുന്നതില്‍ പാതിയും പാഴായിപ്പോകുന്നുവെന്നാണ്

Read more