മഴക്കാല രോഗമായ പഞ്ഞിപ്പു രോഗം ചെമ്മീൻ കർഷകരുടെ പേടിസ്വപ്നം; മു‌ൻകരുതലുകൾ ഇവയാണ്

ചെമ്മീൻ കർഷകരുടെ പേടിസ്വപ്നമാണ് മഴക്കാല രോഗമായ പഞ്ഞിപ്പു രോഗം. ക്രോണിക് സോഫ്റ്റ് ഷെല്‍ സിന്‍ഡ്രോം എന്ന ഈ രോഗം എല്ലാ വര്‍ഷവും മഴക്കലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക പതിവ്.

Read more

ശാസ്ത്രീയമായ ചെമ്മീന്‍ കൃഷി സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാനും

മീൻ വർഗ്ഗത്തിൽ പെടാത്ത ചെമ്മീൻ എന്നുപേരുളള അനിമേലിയ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജലജീവിയാണ്. ഇവ കൊഞ്ച് എന്ന പേരിൽ കേരളത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിലെത്തുന്ന വിദേശികളുടെ ഇഷ്ടഭാജ്യങ്ങളിലൊന്നാന്നുകൂടിയാണ് ചെമ്മീൻ വിഭവങ്ങൾ.

Read more