കാട്ടുപന്നികൾ ജാഗ്രതൈ; ആനക്കരയിൽ “ഫാം വാച്ച് മാൻ” ഇറങ്ങി!

രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സെർച്ച് ലൈറ്റും വിവിധ ശബ്ദങ്ങൾ മുഴക്കിയും, കൃഷിയിടങ്ങളിലെത്തുന്ന പന്നികളെ വിരട്ടിയോടിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണം പത്ത് ഏക്കര്‍ വരെയുള്ള വയലുകൾക്ക് സംരക്ഷണ കവചമാകും.

Read more

നഗരത്തിരക്കിൽ ഒരൽപ്പം കിഴങ്ങു കൃഷിയാകാം; ഗ്രോബാഗ് കൃഷിരീതിയിലൂടെ

നഗരത്തിരക്കിൽ ഒരൽപ്പം കിഴങ്ങു കൃഷിയാകാം; നഗരങ്ങളിലെ സ്ഥലപരിമിതി മൂലം കൃഷി ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതെ നിരാശരായവർക്ക് ആശ്വാസമാണ് ഗ്രോബാഗ് കൃഷിരീതി. ഗ്രോബാഗിലും ചാക്കിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന നഗരവാസികളുടെ എണ്ണം

Read more

വേനൽക്കാലത്ത് ചേന നട്ടാൽ… ചേനക്കൃഷിയുടെ സൂത്രങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന കിഴങ്ങു വര്‍ഗത്തില്‍ പെട്ട പച്ചക്കറിയാണ് ചേന. നല്ല നീര്‍വാര്‍ച്ചയുള്ള മണ്ണാണ് ചേനക്കൃഷിക്ക് യോജിച്ചത്. ഇടവിളയായി തെങ്ങിന്‍ തോപ്പുകളിലും മറ്റും കൃഷി

Read more

കേരളത്തില്‍ അന്യം നിന്നുപോകുന്ന കിഴങ്ങുവര്‍ഗ്ഗങ്ങൾ; അവയുടെ സവിശേഷതകളും

മരച്ചീനി, ചേന, മധുരക്കിഴങ്ങ്, ചേമ്പ്, കൂവ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളാണ് പണ്ട് മുതൽക്കേ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണസംസ്ക്കാരത്തിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ളത്.

Read more