കാട്ടുപന്നികൾ ജാഗ്രതൈ; ആനക്കരയിൽ “ഫാം വാച്ച് മാൻ” ഇറങ്ങി!

രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സെർച്ച് ലൈറ്റും വിവിധ ശബ്ദങ്ങൾ മുഴക്കിയും, കൃഷിയിടങ്ങളിലെത്തുന്ന പന്നികളെ വിരട്ടിയോടിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണം പത്ത് ഏക്കര്‍ വരെയുള്ള വയലുകൾക്ക് സംരക്ഷണ കവചമാകും.

Read more

കേരളത്തില്‍ അന്യം നിന്നുപോകുന്ന കിഴങ്ങുവര്‍ഗ്ഗങ്ങൾ; അവയുടെ സവിശേഷതകളും

മരച്ചീനി, ചേന, മധുരക്കിഴങ്ങ്, ചേമ്പ്, കൂവ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളാണ് പണ്ട് മുതൽക്കേ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണസംസ്ക്കാരത്തിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ളത്.

Read more