ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷികരംഗത്തിന്റെ പുരോഗതിയില്‍ ആശങ്ക: സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ജോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിറ്റ്സ്

ത്വരിതമായ വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നിലനിര്‍ത്തി മുന്നേറുന്നതിലും ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷികരംഗം പരാജപ്പെടുന്നു. ഇത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് പ്രശസ്ത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും നൊബേല്‍ ജേതാവുമായ ജോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിറ്റ്സ്

Read more