ഓണത്തിന് ജൈവ പച്ചക്കറികളുമായി കുടുംബശ്രീയുടെ സംഘം കൃഷിഗ്രൂപ്പുകൾ; 20,000 ടൺ പച്ചക്കറി ഉൽപാദിപ്പിക്കും

ഓണത്തിന് ജൈവ പച്ചക്കറികളുമായി കുടുംബശ്രീയുടെ സംഘം കൃഷിഗ്രൂപ്പുകൾ; 20,000 ടൺ പച്ചക്കറി ഉൽപാദിപ്പിക്കും. കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും കരകൃഷിയില്‍ വ്യാപക നാശങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത്

Read more

ഓണത്തിന് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി കൂട്ടി സദ്യയുണ്ണാം; അഞ്ചു ലക്ഷം തൈകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യാൻ കൃഷി വകുപ്പ്; ഒപ്പം കൈനിറയെ സബ്സിഡികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും

ഓണത്തിന് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി കൂട്ടി സദ്യയുണ്ണാം; അഞ്ചു ലക്ഷം തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ കൃഷി വകുപ്പ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. കൃഷിഭവനുകള്‍ വഴിയാണ് ഇവ വിതരണം ചെയ്യുക. പന്തളം, പുല്ലാട്,

Read more

മത്തൻ വളർത്താൻ സിമ്പിളാണ്; പോഷക ഗുണത്തിൽ പവർഫുള്ളും; മത്തൻ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ

മത്തൻ വളർത്താൻ സിമ്പിളാണ്; പോഷക ഗുണത്തിൽ പവർഫുള്ളും; പാടത്തും പറമ്പിലും അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലും ടെറസിലും മത്തൻ കൃഷി ചെയ്യാം. തണൽ വേണ്ടയിടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വള്ളി പോലെ പടർത്തിയും കൃഷി ചെയ്യാം.

Read more

നാടെങ്ങും ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതി; സൗജന്യ വിത്തുകളും തൈകളും എങ്ങനെ ലഭിക്കും? നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

നാടെങ്ങും ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതി; വിത്തുകൾ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? മഴക്കാല പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് “ഓണത്തിന് ഒരു

Read more

മഴയത്തും വെയിലത്തും കാറ്റത്തും പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാം; മഴമറ കൃഷിരീതിയിലൂടെ

മഴയത്തും വെയിലത്തും കാറ്റത്തും പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാം; മഴമറ കൃഷിരീതിയിലൂടെ. ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കൃഷി രീതിയാണ് മഴമറ കൃഷി. കർഷകർക്ക് വര്‍ഷം

Read more

പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ സ്ഥലമില്ലെങ്കിലെന്താ, വാഴത്തണ്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യാം [Video]

പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ സ്ഥലമില്ലെങ്കിലെന്താ, വാഴത്തണ്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യാം. ആഴത്തില്‍ വേരു പിടിക്കാത്ത പച്ചക്കറികളും മറ്റു ചെടികളും കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ രീതിയാണ് വാഴത്തണ്ടിലെ കൃഷി.

Read more

ഓണക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി സമൃദ്ധമാക്കാൻ കൃഷി വകുപ്പ് ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതി ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നു

ഓണക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി സമൃദ്ധമാക്കാൻ കൃഷി വകുപ്പ് ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതി ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നു. ഓണത്തിനു വിഷരഹിത പച്ചക്കറി വീടുകളിൽതന്നെ വിളയിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കൃഷി വകുപ്പ്

Read more

മഴക്കാലത്തിനായി ഹോംസ്റ്റഡ് ഫാമിങ് രീതി; പച്ചക്കറി കൃഷിയ്ക്കായി പ്രത്യേക മഴക്കാല പരിചരണം

മഴക്കാലത്തിനായി ഹോംസ്റ്റഡ് ഫാമിങ് രീതി; പ്രത്യേക മഴക്കാല പരിചരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം. ഒരു കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറികളും ഏറ്റവും കുറവ് കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ രീതി

Read more

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പച്ചക്കറി വികസനത്തിന് 2.05 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുമായി കൃഷി വകുപ്പ്

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പച്ചക്കറി വികസനത്തിന് 2.05 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുമായി കൃഷി വകുപ്പ്. 2018–19 വർഷത്തിൽ പച്ചക്കറി വികസനത്തിനായി ജില്ലയിലെ എട്ടു ബ്ലോക്കുകളിലെ 53 കൃഷിഭവനുകൾ വഴിയാണ്

Read more

അക്വാപോണിക്സ്: നൂതനമായ സംയോജിതകൃഷി വീട്ടുവളപ്പില്‍ ചെയ്യാം; ലാഭകരമായി തന്നെ

കരയിലും ജലത്തിലും ചെയുന്ന കൃഷിരീതികളെ സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് രണ്ടു രീതിയിലും ഗുണമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംയോജിത കൃഷിരീതിയാണ് അക്വാപോണിക്സ് (Aquaponics). ജലജീവികളായ മീനും കൊഞ്ചും മറ്റും ജലസംഭരണികൾക്കുളളിൽ

Read more