പശുക്കളിലെ അകിടുവീക്കം; ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

പശുക്കളിലെ അകിടുവീക്കം ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അകിടുവീക്കം ബാധിച്ച പശുവിനെ കുത്തിവച്ചാല്‍ പാല്‍ കുറയുമെന്ന ധാരണ തെറ്റാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. മുലക്കാമ്പിലും അകിടിലും

Read more

പശുപരിപാലനത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രിസിഷൻ കൃഷി രീതി; ചെലവ് കുറച്ച് പാലുൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാം

പശുപരിപാലനത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുമായി പ്രിസിഷൻ കൃഷി രീതി; പാലുൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും ഉൽപ്പാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പശുപരിപാലന രീതിയാണ് പ്രിസിഷൻ സമ്പ്രദായം. ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ പശുപരിപാലനത്തിൽ

Read more