വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താം വിഷരഹിതമായ മല്ലിയില

വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താം വിഷരഹിതമായ മല്ലിയില. വളരെ എളുപ്പം അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിൽ നട്ടുവളർത്താവുന്ന ഒന്നാണ് മല്ലിച്ചെടി. വിത്തു നേരിട്ട് പാകിയാണ് മല്ലി വളർത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും

Read more

മല്ലിയില നട്ടാൽ കീശയും മനസും നിറയും; മല്ലിയില കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

മല്ലി നട്ടാൽ കീശയും മനസും നിറയും; മല്ലിയില കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം. മലയാളിയുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലെ രണ്ടു സ്ഥിരം സാന്നിധ്യങ്ങളാണ് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും. അടുത്തിടെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കീടനാശിനി പ്രയോഗം

Read more