കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് റബർ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് റബർ വ്യവസായത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം; പ്രകൃതിദത്ത റബറിന്റെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ഇന്ത്യന്‍ റബ്ബര്‍ഗവേഷണകേന്ദ്രം

കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് റബർ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് റബർ വ്യവസായത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം; പ്രകൃതിദത്ത റബറിന്റെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ഇന്ത്യന്‍ റബര്‍ ഗവേഷണകേന്ദ്രം. ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘റബ്ബര്‍

Read more

റബ്ബറിനോടുള്ള കേന്ദ്ര അവഗണന തുടരുന്നു; കയറ്റുമതിക്കുള്ള കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ റബ്ബറില്ല

റബ്ബറിനോടുള്ള കേന്ദ്ര അവഗണന തുടരുന്നു; കയറ്റുമതിക്കുള്ള കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ റബ്ബറില്ല. പകരം വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കുള്ള അസംസ്‌കൃത വസ്തുവായാണ് കേന്ദ്രം റബ്ബറിനെ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇത് റബ്ബറിന് മറ്റു കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ

Read more

ആഗോള വിപണിയിൽ അനക്കമില്ലാതെ റബർ വില; കേരളത്തിലെ റബർ കർഷകർക്ക് നിരാശ

ആഗോള വിപണിയിൽ അനക്കമില്ലാതെ റബർ വില; കേരളത്തിലെ റബർ കർഷകർക്ക് നിരാശ. സിന്തറ്റിക് റബർ ഉത്പാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ വില കൂടിയിട്ടും ആഗോള റബർ വിപണിയ്ക്ക്

Read more

ടാപ്പിംഗ്, മരങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

റബർ മരങ്ങളിൽ ടാപ്പിംഗിന് യോജിച്ച സമയമാണ് വേനൽമഴ നന്നായി കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന കാലം. എന്നാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയാവും ഫലം.

Read more

റബർ കർഷകർക്ക് തലവേദനയായി കുമിൾ രോഗമായ കോറിനിസ്പോറ; പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളും മുൻകരുതലുകളും

സംസ്ഥാനത്തെ റബർ കർഷകർക്ക് തലവേദനയാകുകയാണ് കുമിൾ രോഗമായ കോറിനിസ്പോറ. ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽവരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് ഈ രോഗം വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിലെ റബർ കർഷകർക്കിടയിൽ ഏറെ പ്രചാരമുള്ള

Read more