നേന്ത്രവാഴ കർഷകർക്ക് കനത്ത മഴ വില്ലൻ; കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുന്നത് ആശങ്ക പരത്തുന്നു

നേന്ത്രവാഴ കർഷകർക്ക് കനത്ത മഴ വില്ലനാകുന്നു; കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുന്നതാണ് കർഷകർക്കിടയിൽ ആശങ്ക പരത്തുന്നത്. കൃഷി സ്ഥലത്ത് മഴവെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതും കാരണം വേരു ചീയുന്നത് വാഴകൾ പഴുത്ത

Read more

വാഴക്കൃഷിയുടെ പ്രധാനശത്രുവായ നിമ വിരകളുടെ ആക്രമണം വ്യാപകമാകുന്നു; നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ

വാഴക്കൃഷിയുടെ പ്രധാനശത്രുവായ നിമ വിരകളുടെ ആക്രമണം വ്യാപകമാകുന്നു. കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയുടെ കണ്ണാറ വാഴഗവേഷണകേന്ദ്രം ഈയിടെ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ നിമ വിരകളുടെ ആക്രമണം വർധിക്കുന്നതായി പറയുന്നു.

Read more

വിദേശ വിപണികൾക്കായി ഒടിവും ചതവുമില്ലാത്ത വാഴപ്പഴം; സ്വകാര്യ, പൊതു മേഖലകളുടെ സഹകരണ മാതൃക തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും

വിദേശ വിപണികൾക്കായി ഒടിവും ചതവുമില്ലാത്ത വാഴപ്പഴം; സ്വകാര്യ, പൊതു മേഖലകളുടെ സഹകരണ മാതൃക തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും. മതിയായ പശ്ചാത്തല സൗകര്യമില്ലാത്ത കാരണത്താൽ കാർഷികോൽപന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ തിരിച്ചടി നേരിടുമ്പോഴാണ്

Read more

കയറ്റുമതിയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകി വാഴക്കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽ കുമാർ

പഴം പച്ചക്കറി എന്നിവ കപ്പല് വഴിയുളള കയറ്റുമതിക്ക് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് അംഗീകാരംനല്കിയ സാഹചര്യത്തില് തൃശൂരില് കയറ്റുമതി സാധ്യതകളിലൂന്നിയ വാഴകൃഷി ആരംഭിക്കുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി വിഎസ് സുനില്കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. വി

Read more

വാഴയ്ക്ക് ഈ വേനൽ രോഗങ്ങളുടെ കാലം; വാഴക്കൃഷിക്കാർ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ

വാഴയ്ക്ക് ഈ വേനൽ രോഗങ്ങളുടെ കാലം; വാഴക്കൃഷിക്കാർ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ. വേനൽച്ചൂട് രൂക്ഷമായതോടെ വാഴയിൽ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം പടര്‍ന്നുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ണാറ വാഴ ഗവേഷണകേന്ദ്രം നടത്തിയ പഠനത്തില്‍

Read more