3,000 തൈകളില്‍ നിന്നും 30,000 ചെടികളിലേക്ക് വളരാൻ 3 വർഷം; ഊട്ടിയിൽ നിന്നൊരു സ്ട്രോബറി വിജയഗാഥ

3,000 തൈകളില്‍ നിന്നും 30,000 ചെടികളിലേക്ക്; ഊട്ടിയിൽ നിന്നൊരു സ്ട്രോബറി വിജയഗാഥ രചിക്കുകയാണ് ജൈവ കർഷകനും സംരഭകനുമായ ബാബു രാജശേഖർ. ഐടി രംഗത്ത് ഉയർന്ന ശമ്പളം ലഭിച്ചിരുന്ന

Read more

വിളവെടുപ്പ് കാലമെത്തി; വിപണിയിലെ സൂപ്പർ താരമായി സ്ട്രോബറി

വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് വിപണിയിലെ സൂപ്പർ താരമായി സ്ട്രോബറി. ജനുവരി മുതൽ മേയ് വരെയാണു വിളവെടുപ്പുകാലം. കഴിഞ്ഞ വർഷം വില തീരെ കുറവായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത്തവണ കൃഷി ലാഭകരമാണെന്ന് കർഷകർ

Read more