കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ആശ്വാസമേകി കേരളം; കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍ എഴുതിത്തള്ളാന്‍ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ആശ്വാസമേകി കേരളം; കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍ എഴുതിത്തള്ളാന്‍ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ നാലു വര്‍ഷത്തെ കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍ കൂടി കാര്‍ഷിക കടാശ്വാസ പരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍

Read more