കന്നുകാലികളിലെ ബോട്ടുലിസം രോഗം ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാം, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കന്നുകാലികളിലെ ബോട്ടുലിസം രോഗം ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. കന്നുകാലികളിലും, കുതിര, കോഴികൾ എന്നിവയുടെ കുടലുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന കോസ്ട്രീസിയം ബോട്ടുലിനം എന്ന ബാക്ടീരിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബോട്ടുലിനം

Read more

പശുവളര്‍ത്തലും ഫാം നവീകരണവും: “മാറുന്ന കാലം, മാറുന്ന രീതികള്‍”

രാജ്യത്തെ ക്ഷീരമേഖലയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിൽ ആട്, എരുമ എന്നീ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ വലിയ പങ്കാണ് പശുക്കൾ വഹിക്കുന്നത്. അതേസമയം, മറ്റ് ക്ഷീരോത്പാദന ഫാമുകൾ പോലെ തന്നെ ലാഭകരമായി നടത്തികൊണ്ടു പോകാനും

Read more

കന്നുകാലികളുടെ കുളമ്പ് സംരക്ഷണത്തിന് റബ്ബര്‍ ഷൂസുകള്‍

ബാംഗ്ലൂര്‍: കുളമ്പ് രോഗങ്ങള്‍, അണുബാധ എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കാനും കുളമ്പിനേല്‍ക്കുന്ന പരിക്കുകള്‍ തടയാനുമായി കന്നുകാലികള്‍ക്ക് റബ്ബര്‍ ഷൂസുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതിയിലാണ് കര്‍ണ്ണാടക വെറ്റിനറി, അനിമല്‍, ഫിഷറീസ് സയന്‍സസ്

Read more