ഓഗസ്റ്റ് മാസമെത്തിയാൽ കൂർക്ക കൃഷിയ്ക്ക് സമയമായി; വിളവ് കൂട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഓഗസ്റ്റ് മാസമെത്തിയാൽ കൂർക്ക കൃഷിയ്ക്ക് സമയമായി; വിളവ് കൂട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ജൈവ കൃഷിയ്ക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യവും ഒപ്പം പോഷക സമൃദ്ധവുമായ കൂർക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലും മിത

Read more

വളക്കൂറും നീര്‍വാര്‍ച്ചയുമുള്ള പശിമരാശി മണ്ണില്‍ സമൃദ്ധമായി വിളയുന്ന കൂര്‍ക്ക

ചീവിക്കിഴങ്ങ്, ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ എന്നീ പേരുകളിലറിയപ്പെടുന്ന കിഴങ്ങുവർഗ്ഗത്തിൽപെട്ട ഭക്ഷ്യ വിളയാണ് കൂർക്ക. കൂർക്ക മെഴുക്കുപുരട്ടിയും, അച്ചാറുമൊക്കെ എന്നും എല്ലാവർക്കും പ്രിയ വിഭവങ്ങളാണ്. പ്രോട്ടീന്റെ കലവറയായ ഈ വിഭവം

Read more