രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് രണ്ടു കോടി ആദായം; ക്ഷീര കർഷകനായി മാറിയ മുൻ എയർ ഇന്ത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നു

സ്വന്തം ലേഖകൻ: രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് രണ്ടു കോടി ആദായം; ക്ഷീര കർഷകനായി മാറിയ മുൻ എയർ ഇന്ത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നു. ജാർഖണ്ഡിലെ ജംഷഡ്പൂർ സ്വദേശിയായ സന്തോഷ്

Read more

പാല്‍ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ സ്വയംപര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമാക്കി കേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പ്; ഡിസംബറിൽ ലക്ഷ്യം നേടാനൊരുങ്ങി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്

പാല്‍ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ സ്വയംപര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമാക്കി കേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പ്; ഡിസംബറിൽ ലക്ഷ്യം നേടാനൊരുങ്ങി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്. ഡിസംബറോടെ ആഭ്യന്തര പാല്‍ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ കേരളം സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുമായി

Read more