പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഒരു ചരമഗീതവുമായി ഇന്ന് ലോക ഭൗമദിനം

പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഒരു ചരമഗീതവുമായി ഇന്ന് ലോക ഭൗമദിനം. ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവുമധികം നാശം വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കണം എന്നതാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ സന്ദേശം. 1907ല്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ

Read more

അക്കേഷ്യയും ഗ്രാന്‍ഡിസും വേണ്ട മാവും പ്ലാവും പുളിയും മതി

മരണവും ജീവിതവും മുന്നില്‍ വച്ചിട്ട് ഏതു വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരാ/വായനക്കാരി താങ്കള്‍ ഏതു തെരഞ്ഞെടുക്കും? ഉത്തരം ഉറക്കെ പറയണമെന്നില്ല. ഉള്ളില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ മതി. ആരും മരണം

Read more

നമുക്ക് വിത്തുഗ്രാമങ്ങള്‍ വേണം

വിത്തെടുത്തുണ്ണരുത്. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രസിദ്ധമായ പഴഞ്ചൊല്ലാണിത്. മറ്റേതൊരു കാലത്തേക്കാളും ഇന്ന് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിന് സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വിത്തെടുത്ത് കുത്തി കുലം കുളംതോണ്ടുകയാണ് മലയാളി. നാടന്‍വിത്തുകളും വിത്തിലുറങ്ങുന്ന അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ

Read more