സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിയില്‍ ഇന്ത്യക്ക് സർവകാല റെക്കോഡ്; കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 8% വളര്‍ച്ച

സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിയില്‍ ഇന്ത്യക്ക് സർവകാല റെക്കോഡ്; കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 8% വളര്‍ച്ചയാണ് രാജ്യത്തെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതി മേഖല സ്വന്തമാക്കിയത്. 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 17,929.55 കോടി

Read more

വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ പതറാതെ ചെമ്മീൻ കൃഷി; കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച നേട്ടം

പ്രതിസന്ധികളിൽ പതറാതെ ചെമ്മീൻ കൃഷി; കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച നേട്ടം. ഈ രംഗത്തെ പ്രധാന എതിരാളികളായ ചൈനയെയും ഇക്വഡോറിനെയും പിന്തള്ളി ഒന്നാമതാണ് ഇന്ത്യയിപ്പോൾ. ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രോൽപന്ന കയറ്റുമതിയുടെ

Read more

റബ്ബറിനോടുള്ള കേന്ദ്ര അവഗണന തുടരുന്നു; കയറ്റുമതിക്കുള്ള കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ റബ്ബറില്ല

റബ്ബറിനോടുള്ള കേന്ദ്ര അവഗണന തുടരുന്നു; കയറ്റുമതിക്കുള്ള കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ റബ്ബറില്ല. പകരം വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കുള്ള അസംസ്‌കൃത വസ്തുവായാണ് കേന്ദ്രം റബ്ബറിനെ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇത് റബ്ബറിന് മറ്റു കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ

Read more