കനിവില്ലാതെ കുരുമുളകു വിപണി; പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്ന് കർഷകർ

കനിവില്ലാതെ കുരുമുളകു വിപണിയിൽ വിലയിടിവ് തുടരുമ്പോൾ കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തകരുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് കുരുമുളക് കൃഷിയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മാത്രം നിരവധി കർഷകരാണ് കുരുമുളക് വിലയിടിവ്

Read more

വെളുത്തുള്ളിക്കും കഷ്ടകാലം; വിലയിടിവിൽ നട്ടംതിരിഞ്ഞ് വെളുത്തുള്ളി കർഷകർ

വെളുത്തുള്ളിക്കും കഷ്ടകാലം; വിലയിടിവിൽ നട്ടംതിരിഞ്ഞ് വെളുത്തുള്ളി കർഷകർ. വെളുത്തുള്ളി വൻതോതിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരെയാണ് പ്രതിസന്ധി ഏറെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർച്ചിൽ കിലോയ്ക്ക് നൂറ് മുതൽ 120

Read more

ഇറക്കുമതിയും അന്യസംസ്ഥാന കുരുമുളകിന്റെ വരവും; സംസ്ഥാനത്ത് കുരുമുളക് വില വീണ്ടും താഴേക്ക്

ഇറക്കുമതിയും അന്യസംസ്ഥാന കുരുമുളകിന്റെ വരവും; സംസ്ഥാനത്ത് കുരുമുളക് വില വീണ്ടും താഴേക്ക്. കുരുമുളകിന്റെ വിപണിവില കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ കിലോയ്ക്ക് 18 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അണ്‍ഗാര്‍ബിള്‍ഡ് കുരുമുളകിന്

Read more