അരവിന്ദാക്ഷന്റെ താമരക്കൃഷി, താറുമാറാക്കിയ വേനല്‍ക്കാലം

ഒട്ടനേകം ജലജീവികളേയും പക്ഷികളേയും സംരക്ഷിച്ചു നിറുത്തുന്ന ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയായിക്കുന്നതിനൊപ്പം ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സമൂഹങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റേയും ഭാഗമാണ് കുളങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ അടുത്തകാലങ്ങളില്‍ കുളങ്ങള്‍ പരക്കെ നികത്തപ്പെടുകയും ഉപയോഗശൂന്യമായിക്കിടക്കുകയുമാണ് പലയിടത്തും.

Read more

വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്യാം

കേരളത്തില്‍ ഓണക്കാലത്താണ് പൂ വിപണി സജീവമാകാറെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്സവവേളകളില്‍ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് പൂക്കള്‍. ഈ അവസരങ്ങളില്‍ മലയാളി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആശ്രയിക്കുന്നത് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവിധയിനം പൂക്കള്‍ കൃഷി

Read more