“നാട്ടിലെങ്ങും തേന്‍ കനി” പദ്ധതിയുമായി ഹരിത കേരള മിഷൻ; 15 ലക്ഷം ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടുവളർത്തും

“നാട്ടിലെങ്ങും തേന്‍ കനി” പദ്ധതിയുമായി ഹരിത കേരള മിഷൻ; 15 ലക്ഷം ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടുവളർത്തും.എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ജില്ലയിലെങ്ങും ഫലവൃക്ഷങ്ങള്‍ നട്ടുവളര്‍ത്താന്‍

Read more

വ്രതശുദ്ധിയുമായി റമദാൻ മാസം; നോമ്പുതുറയിൽ ഈ പഴങ്ങളാണ് താരങ്ങൾ

വ്രതശുദ്ധിയുമായി റമദാൻ മാസം, നോമ്പുതുറയിൽ ഈ പഴങ്ങളാണ് താരങ്ങൾ. വിശ്വാസികൾ നോമ്പിന്‌റെ പരീക്ഷണ ദിനങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് ശരീരവും മനസും ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ താങ്ങായി പഴവർഗങ്ങളുണ്ട്. നോമ്പുകാലത്ത് ശരീരത്തില്‍ നിര്‍ജലീകരണം

Read more