വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കൂണ്‍ വിത്തുകള്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കുന്ന ഫ്രോറിഡ മഷ്റൂംസ്

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫ്രോറിഡ മഷ്റൂംസ് (Florida Mushrooms) കൂണ്‍കൃഷി ചെയ്യാനാഗ്രഹമുള്ളവര്‍ക്കായി വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വിത്തുകള്‍ തയ്യാറാക്കി കൊറിയര്‍ ചെയ്ത് നല്‍കുന്നു. എട്ട് വര്‍ഷമായി

Read more

കൂണ്‍കൃഷി ചെയ്യാം: കൃഷി രീതിയും വരുമാന സാധ്യതകളും

ഏറെ മുടക്കുമുതലില്ലാതെ തന്നെ നല്ല സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിളയാണ് കൂണ്‍. രുചിയുടെ കാര്യത്തില്‍ മുന്‍പന്തിയിലുള്ള കൂണിന്റെ പോഷകഗുണങ്ങളും ഔഷധഗുണങ്ങളും അവയെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ വിളയ്ക്ക്

Read more