വട്ടവടയിലെ കർഷകർക്ക് താങ്ങായി സ്ട്രോബറി; കിലോയ്ക്ക് വില 600 രൂപവരെ

വട്ടവടയിലെ കർഷകർക്ക് താങ്ങായി സ്ട്രോബറി; കിലോയ്ക്ക് വില 600 രൂപവരെ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ സ്ട്രോബറി കൃഷിയ്ക്ക് കർഷകർക്കിടയിൽ പ്രിയമേറുകയാണ്. കുറഞ്ഞ കാലയളവില്‍ കൂടുതല്‍ ആദായവും മൂല്യവര്‍ധിത ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും സ്ട്രോബറിയുടെ

Read more

തോട്ടറ ബ്രാന്‍ഡ് അരി ജൂണ്‍ ആദ്യ വാരം വിപണിയിൽ; തരിശിട്ട കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് പുനർജന്മം

തോട്ടറ ബ്രാന്‍ഡ് അരി ജൂണ്‍ ആദ്യ വാരം വിപണിയിൽ; തരിശിട്ട കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് പുനർജന്മം. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തോട്ടറപ്പുഞ്ചയില്‍ വിളവെടുത്ത തോട്ടറ ബ്രാന്‍ഡ് അരി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കൃഷി

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി അണക്കെട്ടിലെ ജലാശയത്തില്‍ നടത്തിയ മത്സ്യക്കൂട് കൃഷിയുടെ കന്നി വിളവെടുപ്പ് 18 ന്

സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി അണക്കെട്ടിലെ ജലാശയത്തില്‍ നടത്തിയ മത്സ്യക്കൂട് കൃഷിയുടെ കന്നി വിളവെടുപ്പ് 18 ന് മന്ത്രി ജെ.മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ നിര്‍വഹിക്കും. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള പായം പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമ്പറമ്പില്‍ പഴശ്ശി

Read more