കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മേളം കൊഴുക്കുമ്പോൾ വെറുംകൈയ്യോടെ മാണ്ഡ്യയിലെ കർഷകർ

കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മേളം കൊഴുക്കുമ്പോൾ വെറുംകൈയ്യോടെ ശൂന്യമായ ഭാവിയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് മാണ്ഡ്യയിലെ കർഷകർ. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ വെറും ടിവി കാമറകൾക്കു മുന്നിൽ വിളമ്പാനുള്ളതാണെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് തങ്ങളെന്ന് കർഷകർ

Read more

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വന്നാലും മാൻഡ്യയിലെ കരിമ്പു കർഷകർക്ക് കഞ്ഞി കുമ്പിളിൽ തന്നെ; ആത്മഹത്യയെ മുഖാമുഖം കണ്ട് കർഷകർ

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വന്നാലും മാൻഡ്യയിലെ കരിമ്പു കർഷകർക്ക് കഞ്ഞി കുമ്പിളിൽ തന്നെ; ആത്മഹത്യയെ മുഖാമുഖം കണ്ട് കർഷകർ. കാര്‍ഷിക രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് പരിഹരമായില്ലെങ്കില്‍ ആത്മഹത്യയല്ലാതെ മറ്റു വഴിയില്ലെന്ന് പറയുകയാണ്

Read more