വ്രതശുദ്ധിയുമായി റമദാൻ മാസം; നോമ്പുതുറയിൽ ഈ പഴങ്ങളാണ് താരങ്ങൾ

വ്രതശുദ്ധിയുമായി റമദാൻ മാസം, നോമ്പുതുറയിൽ ഈ പഴങ്ങളാണ് താരങ്ങൾ. വിശ്വാസികൾ നോമ്പിന്‌റെ പരീക്ഷണ ദിനങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് ശരീരവും മനസും ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ താങ്ങായി പഴവർഗങ്ങളുണ്ട്. നോമ്പുകാലത്ത് ശരീരത്തില്‍ നിര്‍ജലീകരണം

Read more