എല്ലായിടത്തും ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും ചെയ്യാവുന്ന പയറുകൃഷി

മലയാളികള്‍ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത പച്ചക്കറിയിനമാണ് പയര്‍. മുഖ്യ വിഭവമായും അല്ലാതെയും എണ്ണം പറയാനാകാത്തത്ര കേരളീയവിഭവങ്ങള്‍ പയറുപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ലോകത്താകമാനം ഒന്നര ഡസനോളം വിവിധയിനം പയറുവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ കൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കേറെ പരിചിതമായ

Read more