മൃഗങ്ങളേയും മനുഷ്യരേയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന പേവിഷബാധ

മൃഗങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും ഒരേപോലെ ബാധിക്കുന്ന മാരകവും ഭയാനകവുമായ രോഗമാണ് പേവിഷബാധ (rabies) വന്യമൃഗങ്ങളിലൂടെയും കുറുക്കന്‍, ചെന്നായ വവ്വാലുകള്‍ എന്നിവയിലൂടെയും പേവിഷബാധ പകരാറുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തില്‍ രോഗം പരത്തുന്നതില്‍ തെരുവുനായ്ക്കളാണ്

Read more

കന്നുകാലി വളര്‍ത്തല്‍: ഫാമുകളുടെ ഭൗതിക സൗകര്യ വികസനം

വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ കന്നുകാലി വളര്‍ത്തല്‍ ഫാമുകള്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയോടെ ഒരുക്കണമെന്നതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യം. ഫാം തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ മുതല്‍ മുടക്കിന്റെ 65%-ല്‍ അധികം

Read more

ഡയറി ഫാം: വിപണി സാധ്യത, പുത്തന്‍ വിപണന തന്ത്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ

കന്നുകാലി വളര്‍ത്തലും ഫാം നടത്തിപ്പും കേരളത്തില്‍ ധാരാളമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിജയകരമായി നടത്തി മുന്നേറുന്നവരും മേഖലയില്‍ പരാജയം നേരിടുന്നവരും കുറവല്ല. കന്നുകാലി ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ശ്രദ്ധ നല്‍കേണ്ടതും

Read more

ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ പാചകാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ ബയോഗ്യാസ്

ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും പാചകാവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇന്ധനമായി ചാണകമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനം വിറകു തടിയ്ക്കാണ്. ഉയര്‍ന്ന തോതില്‍ ജൈവാംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചാണകം പാചകാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി കത്തിച്ചു കളയുകയും

Read more

മൃഗസംരക്ഷണമേഖലയില്‍ നടപ്പിലാക്കേണ്ട ശാസ്ത്രീയ തീറ്റക്രമം

കൃഷി എന്ന വിപുലമായ നിര്‍വചനത്തില്‍ തന്നെയാണ് മൃഗസംരക്ഷണവും ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. വളരെ പണ്ടുമുതലേ കൃഷിയും കാലിവളര്‍ത്തലും നമ്മുടെ കാര്‍ഷിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ രണ്ട് അവിഭാജ്യഘടകങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഇവ

Read more

ഉണക്കപ്പുല്ലും സൈലേജും; തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധം

വളരെയധികം പുല്ലുണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളില്‍ അധികമുള്ള പുല്ല് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നു, ഇവ ഉണക്കപ്പുല്ല് അഥവാ ഹേ (Hay) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മഴക്കാലത്ത് പുല്ല് ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശം കുറവായതിനാല്‍ മുറിച്ചുണക്കി

Read more

കുന്നുകാലികളിലെ ദുശ്ശീലങ്ങളും നിവാരണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും

സാഹചര്യങ്ങള്‍ മൂലമാണ് ഒട്ടുമിക്ക കാലികളും ദുശ്ശീലങ്ങള്‍ക്കടിമപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമായും അഞ്ച് കാരണങ്ങള്‍കൊണ്ടാണ് ദുശ്ശീലങ്ങള്‍ വളരുത്. ആവശ്യത്തിലധികം ആഹാരം നല്‍കല്‍ ശരിയായ വ്യായാമത്തിന്റെ അഭാവം ഉരുക്കളെ അനാവശ്യമായി ശല്യപ്പെടുത്തല്‍ ഉരുക്കളെ

Read more