Centre to promote zero budget natural farming for doubling farmers’ income through the states

In a key move towards its promised goal of doubling farmers’ income by 2022, the centre is all set to

Read more

ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റി സംസ്ഥാ‌ന കൃഷി വകുപ്പ്; കൂടുതൽ ഇക്കോ ഷോപ്പുകൾ വരുന്നു; സുഭാഷ് പലേക്കറുടെ ചെലവില്ലാ കൃഷിയ്ക്കും മുൻഗണന

ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റി സംസ്ഥാ‌ന കൃഷി വകുപ്പ്; കൂടുതൽ ഇക്കോ ഷോപ്പുകൾ വരുന്നു; സുഭാഷ് പലേക്കറുടെ ചെലവില്ലാ കൃഷിയ്ക്കും മുൻഗണന. ഇതാദ്യമായാണ് ചെലവില്ലാ കൃഷി രീതിയ്ക്ക് കൃഷി

Read more