മണ്ണിരയില്‍ പരസ്യം ചെയ്യൂ; യഥാര്‍ത്ഥ ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തൂ

കാര്‍ഷികരംഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ലോകത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യാവശ്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നത് നോക്കിക്കണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അവലംബിച്ച പരമ്പരാഗത കൃഷി ശീലങ്ങളില്‍ നിന്ന് മാറി അതിനൂതനമായ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉത്പാദനം ഇരട്ടിപ്പിക്കാനും വൈവിധ്യങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമുക്കുചുറ്റും നടന്നുവരുന്നത്. പരമ്പരാഗത കാര്‍ഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില്‍ നിന്നും വ്യാവസായികമായ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ഒപ്പം തന്നെ ഉയര്‍ന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു പ്രവണത കുറച്ച് സ്ഥലത്തുനിന്നും കൂടുതല്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ വരവോടെ ഭക്ഷ്യസ്വയംപര്യാപ്തതയും കയറ്റുമതി സ്ഥാനവും ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യമായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വാണിജ്യവത്കരിക്കപ്പെട്ട കാര്‍ഷികരംഗത്തിന്റെ വിപണി കൈയ്യടക്കാനായി വിവിധ യന്ത്രങ്ങളും അത്യുത്പാദന വിത്തുകളും രാസവളങ്ങളും കീടനശീകരണ മാര്‍ഗങ്ങളും പലതരം സംരക്ഷണപ്രക്രിയയും ഉപാധികളുമെത്തി.

മറുവശത്ത്, തനത് (നാടന്‍) കാര്‍ഷിക സമീപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളും വിജയകരമായി നടന്നുവരുന്നു. വിപണിയില്‍ ജൈവ കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് ഉപഭോക്താക്കള്‍ എത്തിത്തുടങ്ങിയത് ഈ സ്വീകാര്യതയെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. 

വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു വിള എന്ന് മാത്രം കരുതി ജീവിച്ച കര്‍ഷകര്‍, ഒരേ കൃഷിഭൂമി ഒന്നിലേറെ തവണയും ഒന്നിലേറെ കൃഷിക്കുമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. സമിശ്ര ഫാമിംഗും വ്യാപകമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. തലമുറകള്‍ കൈമാറി കിട്ടിയ അറിവ് പങ്കുവെയ്ക്കാനും ശാസ്ത്രീയ ശ്രമങ്ങള്‍ക്കുമായി വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.

പക്ഷേ, വെല്ലുവിളികള്‍ ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്നു

ഉത്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ത്? എങ്ങനെ? എത്രത്തോളം? എന്ന ചോദ്യത്തോടൊപ്പം കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള വിപണിയെക്കുറിച്ചുള്ള വേവലാതികളും ഏറിവന്നു. കര്‍ഷകനോ ഉപഭോക്താവിനോ വിലനിയന്ത്രണത്തില്‍ യാതൊരു പങ്കും ഇല്ലാത്തതും മറ്റൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്.

ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിപക്ഷവും ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്‍ഷികമേഖലയിലെ ഉത്പാദകര്‍ 20 ശതമാനം മാത്രമാണെന്നത് ശോഭനീയമായ കാലത്തെയല്ല സുചിപ്പിക്കുന്നത്

കൃഷിക്കാവശ്യമായ വിത്തുകളും, വളങ്ങളും, ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളും നിരവധിയാണെങ്കിലും അത് ആവശ്യക്കാരായ കര്‍ഷകരുടെ കൈകളിലെത്തിക്കാനുള്ള വഴികള്‍ പരിമിതമാണ്. കര്‍ഷകരുടെ സംശയങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും എളുപ്പത്തില്‍ നടക്കുന്നില്ല.

പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടേയും ആവശ്യമാണ്.

എങ്ങനെ മറികടക്കാം?

സംരംഭകരും കര്‍ഷകരും കച്ചവടക്കാരും സര്‍ക്കാരും അടുത്തടുത്ത കണ്ണികളായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥ സാധ്യമാകുന്ന കാലത്തായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുക.

മണ്ണിരയിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കുന്നതു അത്തരമൊരു രീതിയാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വില്‍ക്കപ്പെടാനാഗ്രഹിക്കുന്നവയും എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അത് ആവശ്യക്കാരുടെ അടുക്കലേക്കെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയ്ക്കാണ് മണ്ണിര ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലും അതിന് വിശ്വാസ്യതയുടെ മുഖം നല്‍കുന്നതിലും സേവനങ്ങള്‍‌ പ്രസിദ്ധപ്പെടുന്നതിലും അവ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ശ്രമങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു.

കര്‍ഷകര്‍ക്കും ചെറുകിട ഉത്പാദകര്‍ക്കും സംരംഭകര്‍ക്കും “മണ്ണിര”യുടെ അധിക പിന്തുണ. നിങ്ങള്‍ നേരിട്ട് വില്‍ക്കുന്ന കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനായി ഒരു പേജ് സൗജന്യമായി “മണ്ണിര” വെബ് പോര്‍ട്ടലില്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കും. 

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടൂ.

മൊബൈല്‍: +91 9731036853

ഇമെയില്‍: mannira.in@outlook.com

ഫേസ്ബുക്ക്: fb://mannira.in