വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താം വിഷരഹിതമായ മല്ലിയില

വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താം വിഷരഹിതമായ മല്ലിയില. വളരെ എളുപ്പം അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിൽ നട്ടുവളർത്താവുന്ന ഒന്നാണ് മല്ലിച്ചെടി. വിത്തു നേരിട്ട് പാകിയാണ് മല്ലി വളർത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും

Read more

മല്ലിയില നട്ടാൽ കീശയും മനസും നിറയും; മല്ലിയില കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

മല്ലി നട്ടാൽ കീശയും മനസും നിറയും; മല്ലിയില കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം. മലയാളിയുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലെ രണ്ടു സ്ഥിരം സാന്നിധ്യങ്ങളാണ് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും. അടുത്തിടെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കീടനാശിനി പ്രയോഗം

Read more

ചരക്കുകളുടെ വിലയിടിയുന്നു; കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തില്‍ കണ്ണുംനട്ട് വ്യാപാരരംഗം

ന്യൂഡല്‍ഹി:  അതാതു വര്‍ഷങ്ങിലെ കാലവര്‍ഷവും മഴയുടെ അളവും രാജ്യത്തെ കാര്‍ഷിക വ്യാപാരമേഖലയില്‍ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍, രാജ്യത്തെ വ്യാപാരരംഗം ഇത്തവണ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തിന്റെ സുപ്രധാന കാലവര്‍ഷ

Read more