കർഷക സമരങ്ങൾ മുകളിലേക്ക്, കാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് താഴേക്ക്; ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെ ഭാവി ആരുടെ കൈയ്യിലാണ്?

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് 2017 – 18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ നാലാം പാദത്തിലെ വളർച്ചാ നിരക്കുകൾ പുറത്തുവന്നത്. എപ്പോഴുമെന്നപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള

Read more

കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ജീവിക്കുന്ന സ്മാരകമായി ആന്ധ്രയിലെ കദിരി; ആത്മഹത്യയ്ക്കും മനുഷ്യക്കടത്ത് മാഫിയക്കും ഇടയിൽപ്പെട്ട് കർഷക കുടുംബങ്ങൾ

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ അനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള കദിരിയെന്ന ചെറുപട്ടണം വാർത്തകളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് രണ്ടു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ആദ്യത്തേത് പതിനെട്ടു വർഷമായി കദിരിയേയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും വറചട്ടിയാക്കി മാറ്റിയ 18 വർഷത്തെ

Read more